Aktualności

Zajęcia praktyczne u nas w szkole…

prowadzone są podczas lekcji i dodatkowych zajęć kół przedmiotowych, o ile są zainteresowani uczniowie. Zapraszani też są uczniowie z innych szkół podstawowych (np. SP1) i gimnazjalnych  (POSA) na zajęcia pokazowo-warsztatowe.

…bądź w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi