koło przyrodnicze

Praktyczna przyroda i chemia

Zajęcia dodatkowe – przyrodnicze Na zajęciach przyrodniczych pracujemy dwutorowo: laboratoryjnie i środowiskowo. Uczniowie przyglądają się przyrodzie w skali mikro trenując umiejętność mikroskopowania, poznając właściwości substancji poprzez samodzielne wykonywanie eksperymentów, tworzenie rakiet czy wulkanów. Ekstrakcja barwników, hodowla grzybów, wysiew pozyskanych przez uczniów nasion świerka, nauka rozpoznawania drzew, mini warzywniak i warsztaty…

Zajęcia praktyczne u nas w szkole…

prowadzone są podczas lekcji i dodatkowych zajęć kół przedmiotowych, o ile są zainteresowani uczniowie. Zapraszani też są uczniowie z innych szkół podstawowych (np. SP1) i gimnazjalnych  (POSA) na zajęcia pokazowo-warsztatowe. …bądź w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi

Pracownia przyrodnicza

W naszej szkole znajduje się pracownia przyrodnicza wyposażona w nowoczesne dygestorium, stanowisko do mycia i niezbędne szkło oraz sprzęt laboratoryjny (np. waga, mikroskop z kamerką USB) do wykonywania doświadczeń biologiczno-chemicznych. Stanowisko do mycia, dygestorium, tablica interaktywna, zaplecze ze szkłem i sprzętem laboratoryjnym.

Koło przyrodnicze

Zajęcia w ramach Koła Przyrodniczego adresowane są dla wszystkich zainteresowanych otaczającym nas światem, prawami nim rządzącymi i chętnymi do poznawania przyrody przez doświadczenia i obserwacje. W ramach zajęć i prac Koła:    – tworzymy zbiory okazów przyrody ożywionej i nieożywionej;– modelujemy obiekty, zjawiska i procesy przyrodnicze;– prowadzimy doświadczenia i obserwacje;– przygotowujemy…