koło przyrodnicze

Zajęcia praktyczne u nas w szkole…

prowadzone są podczas lekcji i dodatkowych zajęć kół przedmiotowych, o ile są zainteresowani uczniowie. Zapraszani też są uczniowie z innych szkół podstawowych (np. SP1) i gimnazjalnych  (POSA) na zajęcia pokazowo-warsztatowe. …bądź w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi

Pracownia przyrodnicza

W naszej szkole znajduje się pracownia przyrodnicza wyposażona w nowoczesne dygestorium, stanowisko do mycia i niezbędne szkło oraz sprzęt laboratoryjny (np. waga, mikroskop z kamerką USB) do wykonywania doświadczeń biologiczno-chemicznych. Stanowisko do mycia, dygestorium, tablica interaktywna, zaplecze ze szkłem i sprzętem laboratoryjnym.

Koło przyrodnicze

Zajęcia w ramach Koła Przyrodniczego adresowane są dla wszystkich zainteresowanych otaczającym nas światem, prawami nim rządzącymi i chętnymi do poznawania przyrody przez doświadczenia i obserwacje. W ramach zajęć i prac Koła:    – tworzymy zbiory okazów przyrody ożywionej i nieożywionej;– modelujemy obiekty, zjawiska i procesy przyrodnicze;– prowadzimy doświadczenia i obserwacje;– przygotowujemy…