Aktualności

Twórcza praca artystyczna

Zajęcia dodatkowe - techniczne

Zajęcia praktyczno- techniczne to propozycja wspaniałej zabawy nie tylko dla dzieci uzdolnionych manualnie. Zajęcia te mają na celu wskazać uczniom w jaki sposób różne materiały mogą stać się pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.
Nasza pracownia powstała dzięki programowi Laboratoria przyszłości.

Zajęcia dodatkowe - taneczne

Zajęcia taneczne mają na celu wspomagać rozwój psychomotoryczny, kształtować poczucie rytmu oraz wzmacniać poczucie własnej wartości. Dzieci uczą się prostych oraz złożonych układów tanecznych, a robimy to przez zabawę. Oczywiście, aby rozwój był zrównoważony, każdy z uczestników zajęć ma możliwość wyrażania siebie poprzez improwizację taneczną.