Blog

Szkolny Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków – świętuj razem z nami!

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

W naszej szkole co roku obchodzimy Szkolny Europejski Dzień Języków Obcych.

Cele organizacji tego wydarzenia:

  • ukazanie różnorodności językowo-kulturowej na całym świecie
  • kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur
  • uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu
  • wspieranie nauki języków obcych
  • zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną
  • zwiększenie motywacji do nauki języków także w formach pozaszkolnych
  • integracja klas oraz propagowanie zdrowego współzawodnictwa

WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH!

ROK SZKOLNY 2020/2021

CYFROWA KOLEKCJA MATERIAŁÓW NA INTERNETOWEJ ŚCIANIE WAKELET

https://wke.lt/w/s/Oig63g

ROK SZKOLNY 2019/2020

METODA STACJI DYDAKTYCZNYCH

STACJA I – kwiz z języka angielskiego dotyczący kultury krajów anglojęzycznych

STACJA II – ćwiczenie ze słuchu dotyczące akcentów

STACJA III – dopasowywanie informacji do odpowiednich krajów niemieckojęzycznych

STACJA IV – dopasowywanie wynalazków do odpowiednich krajów niemieckojęzycznych

STACJA V – odgadywanie znaczeń słów na podstawie krótkiego filmu w języku francuskim

KONKURS NA SPOT REKLAMOWY PROMUJĄCY WYLOSOWANY KRAJ