Blog

Technologie informacyjne

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W szkole aktywnie wykorzystujemy nowoczesne technologie w trakcie lekcji. Dzięki używaniu tablic multimedialnych, iPadów i komputerów uczniowie nie tylko mają możliwość nauki ich poprawnej obsługi ale również mogą zdobywać wiedzę i utrwalać nabyte już umiejętności w atrakcyjny i przyjazny dla nich sposób.

Dzięki szkoleniom m. in. Apple Teacher nauczyciele efektywnie wykorzystują możliwości nowoczesnych technologii.