admin

Zajęcia literackie

Na dodatkowych zajęciach literackich dzieci rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogacają słownictwo i wiedzę o otaczającym ich świecie. Mają możliwość poznawania  nowych i ciekawych tekstów literackich jak również kształtowania umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem i formułowania własnych myśli.

Języki obce

Dodatkowe zajęcia z języków obcych pozwalają dzieciom uczyć się poprzez zabawę, utrwalać zdobytą oraz przyswajać nową wiedzę, i co najważniejsze, motywują do dalszej nauki. Mnóstwo możliwości komunikacji i interakcji równa się więcej motywacji! Podczas zajęć wykorzystywane są: gry i zabawy językowe gry i zabawy online z wykorzystaniem tablicy multimedialnej piosenki…

Robotyka

Dodatkowe zajęcia z robotyki wprowadzają dzieci w świat nauki i nowoczesnych technologii. Pracujemy według metody Lego Education, wykorzystując nowoczesne narzędzia edukacyjne w postaci zestawów klocków LEGO Boost i iPadów. Podczas zajęć pracując z robotem Photon uczą się podstaw programowania, kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, a przede wszystkim rozwijają logiczne myślenie.…

Zajęcia praktyczne u nas w szkole…

prowadzone są podczas lekcji i dodatkowych zajęć kół przedmiotowych, o ile są zainteresowani uczniowie. Zapraszani też są uczniowie z innych szkół podstawowych (np. SP1) i gimnazjalnych  (POSA) na zajęcia pokazowo-warsztatowe. …bądź w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi

Pracownia przyrodnicza

W naszej szkole znajduje się pracownia przyrodnicza wyposażona w nowoczesne dygestorium, stanowisko do mycia i niezbędne szkło oraz sprzęt laboratoryjny (np. waga, mikroskop z kamerką USB) do wykonywania doświadczeń biologiczno-chemicznych. Stanowisko do mycia, dygestorium, tablica interaktywna, zaplecze ze szkłem i sprzętem laboratoryjnym.

Koło przyrodnicze

Zajęcia w ramach Koła Przyrodniczego adresowane są dla wszystkich zainteresowanych otaczającym nas światem, prawami nim rządzącymi i chętnymi do poznawania przyrody przez doświadczenia i obserwacje. W ramach zajęć i prac Koła:    – tworzymy zbiory okazów przyrody ożywionej i nieożywionej;– modelujemy obiekty, zjawiska i procesy przyrodnicze;– prowadzimy doświadczenia i obserwacje;– przygotowujemy…