Blog

ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKOPANEM

Samodzielne Koło Terenowe Nr 67 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem realizuje zadanie Śladami Henryka Sienkiewicza w Zakopanem, które jest wspierane przez BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach.

Henryk Sienkiewicz związany był z Zakopanem przez 20 lat swego życia. W związku z powyższym w terminie od 5 maja do 15 listopada 2016 r. chcielibyśmy poprzez organizację wykładów, konkursów i spektaklu teatralnego przybliżyć twórczość, publicystykę i działalność społeczną Henryka Sienkiewicza. Pokazać  jaką rolę w życiu pisarza odegrało Zakopane i jaką rolę w życiu Zakopanego odegrał H. Sienkiewicz.

Projekt rozpoczyna się w dniu dzisiejszym wykładem Pana Profesora „ 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. Gawęda o Sienkiewiczu i Onufrym Zagłobie”

Następny wykład „ Henryk Sienkiewicz autor powieści historycznych i dziennikarz” odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 15.30 w auli  Zakopiańskiego Centrum Edukacji, a w dniu 10 września 2016 r. o godz. 10.00 zapraszamy na spacer z przewodnikiem „ Śladami Henryka Sienkiewicza po Zakopanem”.

W trakcie trwania projektu odbędą się dwa konkursy: konkurs plastyczny dla uczniów szkół  podstawowych „Ilustracja do przeczytanej powieści” oraz konkurs wiedzy o H. Sienkiewiczu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Regulaminy konkursów zostały dostarczone do szkół.

Projekt zakończy się przedstawieniem teatralnym w dniu 15 listopada 2016 r. ( w 100 rocznicę śmierci ). Przedstawienie zostanie przygotowane w oparciu o twórczość H. Sienkiewicza przez uczniów gimnazjum.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O H. SIENKIEWICZU

18 maja 2016 r w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane odbył się wykład prof. dr hab. Tadeusza Budrewicza „ 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. Gawęda o Sienkiewiczu i Onufrym Zagłobie”

14 czerwca 2016 r. w sali Zakopiańskiego Centrum Edukacji odbył się wykład Pani Bernadetty Podsady „ Henryk Sienkiewicz autor powieści historycznych i dziennikarz”.

10 września 2016 r. odbył się spacer z przewodnikiem dr Agnieszką Jurczyńską- Kłosok „Śladami Henryka Sienkiewicza po Zakopanem”.

15 listopada 2016 r. został wystawiony spektakl ” Noc z Henrykiem”, w którym wystąpili uczniowie gimnazjum. Sztukę napisał
i wyreżyserował Pan Andrzej Bienias, aktor Teatru Witkacy.  Po spektaklu wręczono nagrody za udział w konkursach. Tak zakończono Rok Henryka Sienkiewicza w Zakopanem.

Wyniki KONKURSU PLASTYCZNEGO Ilustracja do przeczytanej powieści Henryka Sienkiewicza

I miejsce: Borys Jasiński, Karolina Strączek;

II miejsce: Stanisław Franczyk, Maksymilian Miler;

III miejsce: Emilia Chyc-Kuros, Szymon Stankiewicz, Aleksandra Wrona;

Wyróżnienie: Dorian Dudzik, Matylda Skowronek, Wojciech Stankiewicz.

Wyniki KONKURSU Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu

I miejsce Angelika Topór;

II miejsce: Beata Maciasz, Natalia Pańszczyk, Jan Wojtyła;

III miejsce: Ewelina Lasak, Izabela Kaleta.