Koło Przyrodnicze

Zajęcia w ramach Koła Przyrodniczego adresowane są dla wszystkich zainteresowanych otaczającym nas światem, prawami nim rządzącymi i chętnymi do poznawania przyrody przez doświadczenia i obserwacje.

W ramach zajęć i prac Koła:    
– tworzymy zbiory okazów przyrody ożywionej i nieożywionej;
– modelujemy obiekty, zjawiska i procesy przyrodnicze;
– prowadzimy doświadczenia i obserwacje;
– przygotowujemy się do konkursów przedmiotowych i Olimpiad;
– realizujemy projekty gimnazjalne;
– wykonujemy prace badawcze olimpijskie i konkursowe;
– współpracujemy z ośrodkami naukowymi (UP, UJ, PAN);
– prowadzimy konkursy przyrodnicze;
– dyskutujemy, argumentujemy i konsultujemy różne zagadnienia;
– fotografujemy i wyruszamy w teren

i wiele więcej, ale czekam na Wasze propozycje i na Wasze zaangażowanie 🙂    

Spotkania w roku szkolnym 2017/2018 – środa 15:00-15:45, s. 138.

Paulina Zimak-Piekarczyk


                                                                                                                                                                                                                                                  Pracownia przyrodnicza

W naszej szkole znajduje się pracownia przyrodnicza wyposażona w nowoczesne dygestorium, stanowisko do mycia i niezbędne szkło oraz sprzęt laboratoryjny (np. waga, mikroskop z kamerką USB) do wykonywania doświadczeń biologiczno-chemicznych.

Stanowisko do mycia, dygestorium, tablica interaktywna, zaplecze ze szkłem i sprzętem laboratoryjnym.


Zajęcia praktyczne u nas w szkole…

prowadzone są podczas lekcji i dodatkowych zajęć kół przedmiotowych, o ile są zainteresowani uczniowie. Zapraszani też są uczniowie z innych szkół podstawowych (np. SP1) i gimnazjalnych  (POSA) na zajęcia pokazowo-warsztatowe.

                                        …bądź w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi

Wizyta na Uniwersytecie Jagiellońskim


Projekty gimnazjalne

W szkole można wykonać prace badawcze do projektów gimnazjalnych, jak również do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Opiekunem projektów była p. Paulina Zimak-Piekarczyk

2016/2017

2014/2015

 

Więcej informacji w zakładce.. Przyrodniczo w naszej szkole