Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Spotkanie z rodzicami 4 września 2017 r.
3. Posiedzenie RP i RN 18 września 2017 r.
4. Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego 30 września 2017 r.
5. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 30 września 2017 r.
6. Posiedzenie  RP i RN, spotkanie z rodzicami 16 października 2017 r.
7. Święto STO, spotkanie z rodzicami 30 listopada 2017 r.
8. Dzień Patrona Szkoły 4 grudnia 2017 r.
9. Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów 23- 31 grudnia2017 r.
10. Posiedzenie RP i RN 8 stycznia  2018 r.
11. Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 7 lutego 2018 r.
12. Klasyfikacja śródroczna-Posiedzenie RP i RN, wywiadówka 8 lutego 2018 r.
13. Ferie zimowe 12 lutego-25 lutego 2018 r.
14. Posiedzenie RP i RN 28 lutego 2018 r.
15. Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
16. Posiedzenie RP i RN,  spotkanie z rodzicami 16 kwietnia 2018 r.
17. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– język obcy nowożytny

 

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r.

20 kwietnia 2018 r.

18. Klasyfikacja końcoworoczna klasy maturalnej- Posiedzenie RN 25 kwietnia 2018 r.
19. Zakończenie zajęć w klasie maturalnej 28 kwietnia 2018 r.
20. Egzamin maturalny:
– część- ustna
– część- pisemna
 

7 – 25 maja 2018 r.

4 – 23 maja 2018 r.

 

21. Klasyfikacja końcoworoczna, posiedzenie RP i RN 19 czerwca 2018 r.
22. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
23. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia  2018 r.
24. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 listopada 2017

18, 19,20 kwietnia 2018 r.

4,7,8 maja 2018 r.