Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
2. Posiedzenie RN, spotkanie z rodzicami 5 września 2016 r.
3. Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego 30 września 2016r.
4. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 30 września 2016r.
5. Złożenie wniosków rodziców o przystosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb 15 października 2015 r.
6. Posiedzenie RN i spotkanie z rodzicami 18 października 2016 r.
7. Święto STO 30 listopada 2016 r.
8. Dzień Patrona Szkoły 3 grudnia 2016r.
9. Posiedzenie RN i spotkanie z rodzicami 6 grudnia 2016 r.
10. Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów 23- 31 grudnia 2016 r.
11. Klasyfikacja śródroczna-Posiedzenie RN       i wywiadówka 25 stycznia 2017 r.
12. Ferie zimowe 30 stycznia 2016r. –  12 lutego 2017 r.
13. Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych 7 lutego 2017 r.
14. Posiedzenie RN i spotkanie z rodzicami 7 marca 2017 r.
15. Posiedzenie RN i spotkanie z rodzicami 11 kwietnia 2017 r.
16. Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów 13-18 kwietnia 2017 r.
17. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w klasie maturalnej 19 kwietnia 2017 r.
18. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– język obcy nowożytny

 

19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21 kwietnia 2017 r.

19. Klasyfikacja końcoworoczna klasy maturalnej- Posiedzenie RN 26 kwietnia 2017 r.
20. Zakończenie zajęć w klasie maturalnej 28 kwietnia 2017 r.
21. Egzamin maturalny:
– część- ustna
– część- pisemna
9– 27 maja 2017 r.

4 – 26 maja 2017 r.

22. Posiedzenie RN i spotkanie z rodzicami 9 maja 2017 r.
22. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 13 czerwca 2017 r.
23. Klasyfikacja końcoworoczna  22 czerwca 2017 r.
24. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
25. Ferie letnie 24– 31 sierpnia 2017 r.
 26. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  19,20,21 kwietnia 2017 r.

2,4,5,8 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

 

3 grudnia2015 r.,

2, 4, 5 ,6, 27 maja 2016 r.