Wszystkie wpisy, których autorem jest szkola

Matematyka i podchody

Z naszymi uczniami pracujemy wielokierunkowo. Staramy się pokazywać im różnorodne zabawy, które nie tylko uczą, ale także integrują zespół szkolny. Tym razem pani Asia Wilczyńska zorganizowała grę w podchody, a pani Edyta Szuma przy pomocy  kolorowych kostek i kubków dodawania i odejmowania.

Rajd Szaroty

7 czerwca 2019 r. na terenach gmin Zakopanego i Poronina po raz trzeci odbył się Rajd Szlakami Oddziału Partyzanckiego Wojciecha Duszy Szaroty – dowódcy pierwszego na Podhalu zbrojnego oddziału partyzanckiego, który podjął walkę z Niemcami i kolaborantami. W wyniku represji od jesieni 1943 roku zabitych zostało dziewięćdziesiąt sześć osób należących do jego oddziału lub z nim współpracujących.
W rajdzie tym uczestniczyła klasa III gimnazjum pod opieką pani Ani Gąsienicy-Roj.

Trenujemy!

Najmłodsi uczniowie trenowali z panią Edytą Szumą litery w nagłosie lub wygłosie, określali kierunki i położenie Polski, a przy okazji mówili o sąsiedztwie naszego kraju. Z kolei podczas zajęć sportowych i rozwijających dzieci z panią Asią Wilczyńską trenowały wyobraźnię, a także małą i dużą motorykę.