REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Josepha Conrada  STO na rok szkolny 2020/2021

W związku z przesunięciem terminu egzaminów  rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

1) Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00 – dostarczenie do szkoły  świadectwa      i zaświadczenia o wyniku egzaminu .

2) 4 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 – zatwierdzenia przez szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną listy przyjętych do klasy pierwszej oraz poinformowanie o decyzji rodziców kandydatów.

rekrutacja_liceum-2020/2021

podanie-liceum