OBCHODY 30. ROCZNICY UCHWALENIA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

20 listopada świętowaliśmy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie klas licealnych na lekcjach godziny wychowawczej oglądnęli prezentację multimedialną, wzięli udział w pogadance na temat praw dziecka, rozwiązywali quizy językowe na aplikacji kahoot oraz przygotowali plakaty przedstawiające projekty kampanii reklamującej obchody dnia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Dzień ten uczciliśmy również ubierając się na kolor niebieski. Koordynatorem obchodów tego dnia była nauczycielka języka angielskiego mgr Dorota Budz.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

W listopadzie w naszej szkole  obchodziliśmy  Międzynarodowy  Dzień  Tolerancji, który obchodzony jest corocznie na całym świecie. Uczniowie klasy 1B LO  na lekcji godziny wychowawczej oglądnęli prezentację multimedialną, wzięli udział w pogadance na temat tolerancji i różnorodności kulturowej oraz odgrywali i omawiali scenki przedstawiające objawy nietolerancji. Dodatkowo, uczniowie klasy 2 A wykonali przykuwającą wzrok gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym. Co więcej, uczniowie klas licealnych oraz nauczyciele wzięli udział w anonimowej ankiecie online „Czy jesteś tolerancyjny?”. Celem przeprowadzenia ankiety było, przede wszystkim, uwrażliwienie społeczności szkolnej na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Z zestawienia wyników ankiety wynika, że nasza szkoła (nauczyciele oraz uczniowie) jest miejscem tolerancyjnym. Wszyscy w dalszym ciągu powinniśmy przywiązywać ogromną wagę do tolerancji nie tylko w szkole,
ale przede wszystkim w życiu. Koordynatorem obchodów tego dnia była nauczycielka języka angielskiego mgr Dorota Budz.

ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI.

Światowy Dzień Godności – Global Dignity Day obchodzony jest na całym świecie w trzecią środę  października, zaś związana z nim akcja trwa do końca roku szkolnego. Jego celem jest  propagowanie idei poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka.
30 października uczniowie klasy 1B LO uczestniczyli w projekcie związanym z jego obchodami. Podczas zajęć poznali oni pojęcie GODNOŚCI oraz pracowali nad tworzeniem odpowiedzialnej informacji zwrotnej z poszanowaniem własnej godności oraz godności drugiego człowieka. Koordynatorem obchodów tego dnia była nauczycielka języka angielskiego mgr Dorota Budz.