SZKOLNY EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH.

W środę, 23 października, w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Europejski Dzień Języków Obcych dla klas licealnych. Celem tego wydarzenia było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej na całym świecie, uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu. Z tej okazji wszystkie klasy licealne przygotowały plakaty tematyczne, którymi udekorowały szkołę.  W tym roku Szkolny Europejski Dzień Języków Obcych przeprowadzony został  metodą stacji dydaktycznych. Nauczycielki języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego przygotowały 5 stacji dydaktycznych: quiz z języka angielskiego dotyczący kultury krajów anglojęzycznych oraz ćwiczenie ze słuchu dotyczące akcentów, dopasowywanie informacji oraz wynalazków do odpowiednich krajów niemieckojęzycznych, jak również odgadywanie znaczeń słów na podstawie krótkiego filmu w języku francuskim. W ramach obchodów   Szkolnego Europejskiego Dnia Języków Obcych został zorganizowany konkurs na SPOT REKLAMOWY promujący kraj, który wcześniej wylosowali uczniowie. Uczniowie oraz nauczyciele zostali zaproszeni na projekcję filmików przygotowanych przez uczniów oraz oceniali prace konkursowe. Konkurs wygrała klasa 1B LO, która otrzymała nagrody książkowe oraz dyplom – GRATULUJEMY! Uwieńczeniem obchodów Szkolnego Europejskiego Dnia Języków Obcych była degustacja potraw przygotowanych przez uczniów charakterystycznych dla krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Austria, Niemcy, Francja. Szkolny Europejski Dzień Języków Obcych został przygotowany przez nauczycielki języków obcych: Dorotę Budz, Ewę Obrochtę, Katarzynę Hodorowicz oraz Agnieszkę Wójcik-Mardułę.

Szkolny Europejski Dzień Języków Obcych widziany oczami naszych uczniów:

„23 października na terenie naszej szkoły odbył się Dzień Języków Obcych. Na początku czwartej lekcji wszyscy zebraliśmy się na korytarzu. Tam podzieliliśmy się na grupy,
w których braliśmy udział w konkursie. Składał się on z trzech konkurencji związanych
z językami: niemieckim, angielskim oraz francuskim. Po zawodach poszliśmy do sali,
w której oglądaliśmy i ocenialiśmy spoty reklamowe przygotowane przez wszystkie klasy. Następnie było to, na co wszyscy czekaliśmy najbardziej, czyli degustacja potraw charakterystycznych dla danych krajów. Uczniowie przygotowali wiele wspaniałych dań. Wszystko skończyło się pod koniec piątej lekcji rozdaniem nagród. Pierwsze miejsce
w konkursach zajęła klasa I b. Później zaczęliśmy wszystko sprzątać, a następnie udaliśmy się na zajęcia. Dla nas wszystkich był to wspaniały czas. Z niecierpliwością czekamy na Dzień Języków Obcych w przyszłym roku”.

Sprawozdanie uczennicy klasy 1LO napisany pod nadzorem nauczycielki języka polskiego Pani Malwiny Szwedy.

Konkurs z języka angielskiego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS.

30 października uczniowie klas licealnych spróbowali swoich sił w konkursie z języka angielskiego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS. O godzinie 10.00 uczniowie rozpoczęli rozwiązywanie testów. W tym konkursie nie ma przegranych, jest
on organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów w poznawaniu języków obcych. Wyniki konkursu poznamy niebawem. Koordynatorem konkursu była nauczycielka języka angielskiego mgr Dorota Budz.30