Powtórzenie poznanego słownictwa

Podczas ostatnich zajęć z języka niemieckiego pani Kasia Hodorowicz powtórzyła z naszymi najmłodszymi uczniami słownictwo poznane w tym roku szkolnym.