Lekcja w zubrzyckim skansenie

Uczniowie klas I i II SSP STO 17 czerwca wzięli udział w lekcji przeprowadzonej w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej: