Matematyka i podchody

Z naszymi uczniami pracujemy wielokierunkowo. Staramy się pokazywać im różnorodne zabawy, które nie tylko uczą, ale także integrują zespół szkolny. Tym razem pani Asia Wilczyńska zorganizowała grę w podchody, a pani Edyta Szuma przy pomocy  kolorowych kostek i kubków dodawania i odejmowania.