Z językiem angielskim za pan brat :)

Otóż to – lekcje języka angielskiego z panią Dorotą Budz w klasach ósmej SSP STO oraz pierwszej i drugiej SLO STO: