Edukujemy w zakresie pierwszej pomocy

Kształtowanie postaw prozdrowotnych jest jednym z zadań, jakie stoją przed placówkami oświatowymi. W związku z tym w środę, 30 maja 2018 r., odbyły się w naszej szkole pierwsze zajęcia, podczas których prowadzona była nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  Fantom szkoleniowy, na którym pracowano, został zakupiony ze środków funduszu prewencyjnego InterRisk.