Z naukami ścisłymi za pan brat :)

W dzieciach drzemią pokłady kreatywności. I dobrze jest, gdy nauczyciel potrafi je dostrzec – tak jak pani Ania Gąsienica-Roj podczas prowadzonych przez siebie zajęć!