Niepełnosprawność – już wiem!

W poniedziałek, 30 października 2017 r., uczniowie klas 3 SSP oraz 3 SG wraz z opiekunami – panią Ewą Obrochtą i panem Szymonem Gąsienicą uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym problemu niepełnosprawności.  Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu Urzędu Miasta Zakopane koordynowanego przez pana Jakuba Sikorskiego, asystenta Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych.