Integracja w Bartkowej-Posadowej

Od wtorku 5 września do piątku 8 września uczniowie naszego Zespołu Szkół przebywali na wyjeździe integracyjnym w Bartkowej-Posadowej. Dzieci i młodzież mają okazję wzajemnie się poznać, zwiedzić Stary Sącz i jego okolice, wysłuchać wykładów dotyczących różnych aspektów komunikacji interpersonalnej oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczą również w zajęciach żeglarskich oraz ogólnorozwojowych (m. in. nordic-walking, koszykówka, piłka nożna).  Licealiści ponadto  realizowali zajęcia artystyczne, a gimnazjaliści plastykę.