V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

1 czerwca uczniowie mieli okazję podziwiać pokaz musztry klas mundurowych szkół z całej Polski. Organizatorami uroczystości są Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Burmistrz Miasta Zakopane oraz Starosta Tatrzański.