Joseph Conrad pod Tatrami

We wtorek, 25 kwietnia, mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dr Moniki Malessy-Drohomireckiej z Katedry Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ. Odczyt dotyczył symboliki światła i ciemności w prozie patrona naszej szkoły – Josepha Conrada. Pani dr Malessa-Drohomirecka do zobrazowania głoszonych tez wykorzystała przede wszystkim dwa, znane uczniom teksty – „Jądro ciemności” oraz „Lord Jim”.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Gminy Miasto Zakopane.