Szymon Górnisiewicz stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W środę, 25 stycznia 2017 r., w Jasnym Pałacu odbyła się gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie to przyznawane jest uczniom, którzy  „otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.”

W naszej szkole takim uczniem w roku szkolnym 2015/2016  okazał się Szymon Górnisiewicz z klasy III SLO.

Najserdeczniej gratulujemy!