34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35 a
                                 tel. 18 20 14747    
 
                             NIP 736-11-41-903

Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum Ogólnokształcące


Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem

Get Adobe Flash player

UNESCO

 

Nasza szkoła Zespół Szkół Społecznych od kilku lat jest szkołą stowarzyszoną w sieci UNESCO.

 

Szkoły Stowarzyszone

Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Takie założenie legło u podstaw stworzenia, w 1953 roku, programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Dziś w programie uczestniczy 8500 instytucji oświatowych z 180 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

Szkoły Stowarzyszone UNESCO są zobowiązane:

  • Realizować podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji, przedstawione w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a): uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość; uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności.
  • Włączać się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju, które państwa członkowskie ONZ zobowiązały się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ
  • Twórczo traktować swój udział w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o realizowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobowiązują się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:

  • Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
  • Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
  • Edukacja dla pokoju i praw człowieka
  • Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
  • Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO

Te szeroko nakreślone tematy umożliwiają tworzenie całego wachlarza projektów interdyscyplinarnych. Istotne jest, aby starać się realizować je we współpracy ze szkołami partnerskimi, najlepiej Szkołami Stowarzyszonymi UNESCO z zagranicy. UNESCO proponuje szkołom udział w konferencjach, warsztatach, kampaniach, przede wszystkim zaś w projektach wiodących (tzw. flagship project), np. Edukacja o Światowym Dziedzictwie, Projekt Morza Bałtyckiego, Mondialogo, Projekt Wielkiej Rzeki Wołgi.

Przy tworzeniu i realizacji projektów szkoły mogą korzystać z zestawów edukacyjnych, najczęściej dostępnych w języku angielskim, przygotowywanych specjalnie dla nich przez UNESCO i współpracujące z nią agendy.

W Polsce koordynacją programu Szkół Stowarzyszonych zajmuje się

Polski Komitet ds UNESCO, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 7 p.
tel.: + (48) 22 620 33 55, fax: + (48) 22 620 33 62
e-mail: komitet(at)unesco.pl

Koordynatorem programu Szkół Stowarzyszonych jest pani Krystyna Urbańska: k.urbanska(at)unesco.pl

Dziennik elektroniczny

szkola.png

Odwiedziło nas:

861863
DzisiajDzisiaj1506
WczorajWczoraj1530
W tym tygodniuW tym tygodniu11537
W tym miesiącuW tym miesiącu17045
RazemRazem861863

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.