34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35 a
                                 tel. 18 20 14747    
 
                             NIP 736-11-41-903

Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum Ogólnokształcące


Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem

Get Adobe Flash player

Oferta Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO

JEST PIERWSZĄ SZKOŁĄ NIEPUBLICZNĄ  W ZAKOPANEM I JEDYNĄ SZKOŁĄ PONADGIMNAZJALNĄ PROWADZONĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE
 
Organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 67
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem.
Zarząd Koła stanowią rodzice.
 
Szkoła należy do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, posiada certyfikat "Szkoła z klasą".


   

Proponujemy:

 • naukę dwóch języków obcych (angielskiego – 4 godziny tygodniowo oraz rosyjskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego – 3 godziny tygodniowo);
 • rozszerzony program nauczania języka angielskiego z podziałem na stopnie zaawansowania ( przygotowanie do egzaminów: First Certificate in English lub Certificate in Advanced English);
 • udział w międzynarodowym projekcie Unii Europejskiej Comenius i zagraniczne wyjazdy do szkół partnerskich;
 • udział w międzynarodowym programie „PEACE – Cross-cultural Understanding” organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów Ekonomii AIESEC;
 • zajęcia sportowe (współorganizujemy corocznie Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych);
 • codzienny kontakt z rodzicami dzięki systemowi kontroli frekwencji i postępów w nauce.

Warunki do nauki


 • nauka w małej, bezpiecznej szkole, w klasach kilkunastoosobowych ( max. 18 osób);
 • praca w systemie jednozmianowym;
 • nauka języków obcych w małych grupach;
 • nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami, stale doskonalący się;
 • relacje nauczyciel - uczeń oparte są na wzajemnym poszanowaniu i życzliwości;
 • wyposażona pracownia komputerowa, wszystkie sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi;
 • możliwość współuczestniczenia w tworzeniu programu i organizacji życia szkoły.

Kształcenie skuteczne i ciekawe metody


 • indywidualizacja pracy z uczniem,
 • dbanie o ucznia zarówno zdolnego, jak i mniej zdolnego,
 • indywidualne modelowanie profilu (od II klasy wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym ),
 • udział w licznych konkursach i zawodach.

Języki obce

 • język angielski na 3 poziomach zaawansowania 4 godzin tygodniowo (w tym na wyższych poziomach 1 godzina z Native Speaker), program nauczania obejmuje materiał przygotowujący do FCE oraz CAE,
 • język niemiecki, rosyjski lub hiszpański 3 godziny tygodniowo na różnych poziomach zaawansowania.

Indywidualne modelowanie profilu


I klasa  

 • wszystkie przedmioty nauczane są na poziomie podstawowym,
 • wrzesień wyjazd integracyjny

II i III klasa  

 • wybór przedmiotów nauczanych  na poziomie rozszerzonym,
 • udział w konkursach i olimpiadach zewnętrznych,
 • możliwość pozyskiwania informacji o uczelniach polskich i zagranicznych - rozpoczęcie kształtowania dalszej drogi kariery zawodowej,
 • możliwość udziału w projektach międzynarodowych.

Oferta Społecznego Gimnazjum STO

Społeczne Gimnazjum STO w Zakopanem nie jest szkołą prywatną.

Szkołę prowadzi Samodzielne Koło Terenowe Nr 67 STO.

Władzami koła są rodzice naszych uczniów.


Warunki do nauki

• Mała, bezpieczna szkoła, klasy liczące do 18 uczniów.

• Sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne.

• Lekcje informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej.

• Codzienny kontakt z rodzicami poprzez internetowy system kontroli frekwencji i postępów w nauce.

• Grono pedagogiczne o wysokich kwalifikacjach.

• Indywidualne podejście i przyjazne traktowanie ucznia.

Wychowanie

• Szkoła kładzie duży nacisk na wychowanie i wysoką kulturę ucznia.

• Program wychowawczy i profilaktyczny współtworzą uczniowie i rodzice.

Nauka

• Rozwijanie szczególnych uzdolnień uczniów na kółkach przedmiotowych.

• Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce.

• Muzyka i plastyka realizowana w formie warsztatów artystycznych.

• Możliwość udziału w fakultetach: tanecznym, teatralnym, sportowo- turystycznym.

• Udział w konkursach i zawodach.

• Możliwość udziału w licznych projektach realizowanych przez Zarząd Koła.

• Możliwość kontynuacji nauczania w liceum ( obecnie reforma programowa połączyła programy nauczania w gimnazjum i liceum).

Języki obce

• Nauczane w szkole języki obce to: obowiązkowy angielski, do wyboru francuski,niemiecki lub hiszpański. Nauczanie dostosowane do indywidualnych umiejętności ucznia.

• Język angielski nauczany na trzech poziomach zaawansowania, 4 godziny tygodniowo. Dodatkowo 2 godziny w tygodniu zajęcia z Native Speaker.

• Język niemiecki, francuski lub hiszpański 3 godziny w tygodniu.

• Realizacja projektów umożliwiających kontakty z uczniami i studentami anglojęzycznymi.

• Współpraca ze szkołami w Europie.


Dziennik elektroniczny

szkola.png

Odwiedziło nas:

904057
DzisiajDzisiaj466
WczorajWczoraj498
W tym tygodniuW tym tygodniu3470
W tym miesiącuW tym miesiącu15817
RazemRazem904057

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.